Deelnemers voorwaarden

Inschrijving en annulering

 1. Inschrijving wordt bevestigd via mail.
 2. Annulering kan alleen schriftelijk: per brief, fax of per e-mail. Na ontvangst van de annulering wordt per mail een bevestiging van ontvangst gestuurd.
 3. Binnen 14 dagen na inschrijving kan de inschrijving kosteloos
  geannuleerd worden.
 4. Bij annulering van de training na de kick off of binnen 2 weken voor aanvang wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
 5. Bij annulering van de training voor de kick off of meer dan 2 weken voor aanvang worden € 100,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
 6. De reden van afzegging speelt geen rol bij het hanteren van de annuleringsregeling.
 7. Wanneer de annulerende persoon of organisatie vervanging regelt, worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Tussentijdse beëindiging 

 1. In geval de deelnemer na aanvang van de training/coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet deelneemt, is de deelnemers betaling verschuldigd van de volledige kosten. Er bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.

Annulering, uitstel en weigering 

 1. Luc van Hecke Coaching heeft het recht een trainings activiteit te annuleren of uit te stellen indien daartoe voldoende reden aanwezig wordt geacht. Bijvoorbeeld bij te weinig deelnemers.

Prijzen

 1. Prijzen zijn inclusief de trainingsweek, de Kick Off, Kick Out, overnachtingen in Domaine La Martinette, ontbijt, lunch en diner zowel in huis als buitenshuis, zaalkosten voor intake en outtake, btw.
 2. Vervoer van het vliegveld Bordeaux naar Moulon is tevens inbegrepen mits deelnemer op de afgesproken tijd aanwezig is. Mocht deelnemer daarna komen dan is hij/zij verantwoordelijk voor eigen vervoer. Vervoer van Moulon naar het vliegveld is inbegrepen en ook alle in het programma genoemde tussentijdse uitstapjes.
 3. Prijzen zijn exclusief de (vlieg)reis naar Domaine La Martinette in Moulon, Bordeaux, Frankrijk.

Betaling/incasso

 1. De deelnemer dient het verschuldigde trainingsgeld te voldoen uiterlijk 14 dagen na facturering en voor aanvang van de Kick Off, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij achterwege blijven van tijdige betaling kunnen wij de vordering voor incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste van de deelnemer.

Arnhem, oktober 2018